Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

Que é ikiMap?

ikiMap

ikiMap é un servizo web para crear e compartir mapas de xeito rápido e sinxelo. ikiMap axudarache a organizar, clasificar e publicar os teus mapas e xeoreferenciar información na web.